ĐỜI QUÂN NGŨ

Giới thiệu truyện:

Hồi ký của CCB Đức Cường-F320 Nguồn: Internet A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn E: trung đoàn F: Sư đoàn A trưởng: tiểu đội trưởng, B trưởng (Btr): trung đội trưởng, B phó: trung đội phó... BB: Bộ binh, eBB: e bộ binh...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: