ĐỘC THÂN DƯỠNG PHỤ - EDIT

Đăng bởi: Beta115

Cập nhật: 13-06-2020

Tag:#caoh#songtính#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đam mỹ, SONG TÍNH, CAO H tag: 1×1, tình cảm, ngụy phụ tử, dưỡng thành, SONG TÍNH, CAO H Truyện được edit dựa trên bản cv của HUNU1690 (đã xin phép) Truyện có yếu tố Nam×Nam và có H Vui lòng không repost và report. Bản edit chỉ được đăng tại wattpad chính chủ và wordpress cá nhân

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: