Đổ Vỏ [Hoàn]

Đăng bởi: Vanessaoith

Cập nhật: 08-03-2021

Tag:#cảm#sru#vanessaoith


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Mình bảo mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi gánh nước rửa cho con mình Con mình vừa đẹp vừa xinh Một nửa giống mình, nửa lại... giống ta."

Danh sách chương: