[ĐN + XK] [Tokyo Revengers] Bà chị già bên nhà hàng xóm

Giới thiệu truyện:

"Chuyện kể thế này: Ngày xửa ngày xưa, Sano Manjirou có nuôi một bà chị già hơn cậu hai tuổi. Hằng ngày cậu đều vác cái thân nhỏ bé ra ngoài để kiếm cơm cho cô ta-" "Không, chị mới là đứa vác thân đi làm và nấu đồ ăn cho mày, thằng nhãi ranh!" • Truyện chỉ xoay quanh Sano Manjirou. Chắc chắn phá hủy mạch truyện.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: