(ĐN Naruto) Muốn được yên tĩnh cũng khó vậy sao?

Giới thiệu truyện:

"Hmm......" "Hôm nay có bão? Ta mặc kệ" "Ta trọng sinh? Làm gì chứ?" "Phải chiến đấu? Mệt lắm, bỏ được không?" "Làm thiên tài làm gì cơ chứ? Vinh quang mấy người thích tự đi mà lấy" "Thứ duy nhất ta muốn là sự yên tĩnh, ta lười lắm, thông cảm hộ cái đi"

Danh sách chương: