[ Đn LoL - BnHA ] Khi Lux làm Anh hùng?

Giới thiệu truyện:

Chà, đã rất lâu tui muốn đào cái hố này rồi, nhưng lại không tùm được truyện nào thích hợp. HP thì không hợp, Lux sẽ thành sinh vật lạ mất:)) Thế nên BnHA là hợp lí nhất rồi. Vẫn là anh hùng, vẫn bảo vệ thế giới, mặc dù tui không biết có nên hắc hóa một chút hay không:))) -- Vẫn là hệ thống và buff P/s: Ta muốn viết quá nhiều hố=)))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: