đn { jujutsu kaisen } ( Drop )

Đăng bởi: HuyenDang644

Cập nhật: 03-04-2021

Tag:#jujutsu#kaisen


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

bất chợt xuyên ko vào jujutsu kaisen là một trong những người của tam đại gia tộc đứng đầu nhật bản Midori Zenin là tên cô là em gái của touji Fushiguro, lại là chị gái của naoya Zenin.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: