(ĐN BnHA) Tôi không muốn trở thành anh hùng

Giới thiệu truyện:

Miyazaki Yuno, tiểu thư dòng dõi anh hùng Miyazaki. Không muốn trở thành anh hùng vì ghét nó, cho rằng ở đó toàn bọn đạo đức giả. Nhưng vẫn bị gia tộc ép buộc học tại U.A bằng cách đe doạ cha mẹ cô. Cứ chờ đi, tôi sẽ trở thành người mạnh nhất, dùng quyền lực và sức mạnh để thay đổi tất cả các người.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: