[Đn Bnha] Cương thi lật mồ sống dậy

Giới thiệu truyện:

Năng lực cương thì là một loại năng lực khi chết đi thì nó mới xuất hiện. Cho phép người dùng lật mồ sống dậy và bất tử trong khoảng thời gian nhất định nào đó. Nhưng chẳng ai biết thời gian là bao lâu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: