[ĐM-Edit] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm

Giới thiệu truyện:

TUÂN MỆNH (遵命) Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: ON-GOING (27/10/2020 - ...) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ liệt -- Tề Vương Ảnh Thất. Đệ nhất phong lưu Tề Vương thế tử Lý Uyển đụng phải Vô Ảnh Quỷ Ảnh Thất ̶t̶̶r̶̶á̶̶i̶ ̶t̶̶i̶̶m̶ ̶t̶̶h̶̶i̶̶ế̶̶u̶ ̶n̶̶ữ̶ lạnh như băng. "Sinh tại Ảnh Cung, trung với chủ thượng, thân này bất tử, thệ này bất diệt." Ảnh vệ thần phục, thế tử thăng trầm. CP: Bất cần đời thế tử công (Lý Uyển) x Ngoài lạnh lùng trong si tình ảnh vệ thụ (Ảnh Thất). Truyện edit mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver. Đọc tại wordpress Liên Hoa Ổ/wattpad của chính chủ. CHÚ Ý: CÓ MỘT VÀI CHƯƠNG PHẢI VÀO WORDPRESS NHẬP PASS ĐỌC. Mong mọi người không khó chịu khi bị gián đoạn. Love 💚

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: