【ĐM】Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Giới thiệu truyện:

TRUYỆN : [Trùng sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng【宠物店日常】 TÁC GIẢ : Đại Kiểm Bính THỂ LOẠI : Đam mỹ THUỘC TÍNH CP : Tứ chi phát triển thô kệch công x Dịu dàng minh tinh thụ NỘI DUNG : Giới giải trí, văn chủng điền, hiện tại hư cấu, chủ công, 1x1 NHÂN VẬT CHÍNH : Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch PHỐI HỢP DIỄN : Trì Thụy, Phương Húc NGUỒN RAW : Slytherin - Hạ Nguyệt EDITOR : Bạch Quỷ Si Dương

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: