[ĐM] Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt Σ( ゜- ゜)

Đăng bởi: _Thuy_Du_

Cập nhật: 30-10-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thụy Du Ngày viết ý tưởng. 13/10/18 Ngày viết: 30/10/18 Ngày hoàn: Cp: Băng sơn thanh lãnh tâm tư không rõ thiếu tướng công x vẻ ngoài vui vẻ nội tâm lãnh khốc tâm cơ xảo quyệt thụ Thể loại: phản xuyên, tu chân, tinh tế, HE, 1x1, ABO, hài. Cảnh báo: Bàn tay vàng chói lóa. Thụ lại có không gian. Văn đọc giải trí, đừng để ý bug nhỏ. ________ Truyện này và các truyện khác đăng trên trang đều là TỰ VIẾT. Mọi hành vi chuyển ver, mang đi nơi khác, sửa đổi nội dung đều không và sẽ không có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người tôn trọng. Truyện đăng duy nhất trên wattpad và wordpress Cảnh Thiệu gia.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: