[Danmei] Quyền Trượng - Mộng Khê Thạch

Giới thiệu truyện:

Văn án: Một câu chuyện được tổng hợp từ nhiều thể loại với nhau. Chắc có lẽ mọi người đã quen thuộc với những câu chuyện Tây phương ma pháp đều nói cho chúng ta biết, vô luận là dùng Vampire nhân vật chính, dùng kiếm sỹ làm nhân vật chính hay ma pháp sư làm nhân vật chính. Giáo đình vĩnh viễn vẫn là nhân vật phản diện cuối cùng. Có ai đến nói cho y biết, vì sao y có thể xuyên qua trở thành một phần tử trong tổ chức phản diện? Dò mìn: 2 công, trong ngoài không đồng nhất thụ, vú em lắm mồm, nghĩ đến lại bổ sung thêm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: