[Đang edit] Giáo sư, muốn thuốc ức chế sao?

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Giáo thụ, ức chế tề yếu mạ Tác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, tương lai , HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, sinh tử, ABO, chủ thụ, nhẹ nhàng, sư đồ Số chương: 101 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: đang lê lết Edit: Yên Nguồn: Wikidich và Tấn Giang Ngày bắt đầu: 22/5/2020 Ngày kết thúc:

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: