(Đam mỹ) Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Giới thiệu truyện:

Mình report truyện trong sự chưa được sự đồng ý của bạn dịch. Và mình không tìm thấy nik của bạn ấy. Nhưng vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mong mọi người đọc nó và đừng mang đi ra khỏi wattpad của mình. Cảm ơn. ___________________________________ Tác giả:Mặc Hương Đồng Xú Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước Thể loại: xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Thẩm Viên chửi tác giả:"Còn có thể yên ổn đọc văn ngựa đực không!" Cũng bởi vì mắng này mà Thẩm Viên sống lại thành nhân vật phản diện cặn bã ngược thiếu niên nam chính đến chết đi sống lại - Thẩm Thanh Thu. Hệ thống: [ You can you up, nhiệm vụ tăng chỉ số ngầu của truyện này liền giao cho ngài.]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: