[Đam mỹ] Ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen - Tây Tây Đặc [Đang tiến hành]

Giới thiệu truyện:

ẢNH ĐẾ NGÀY HÔM NAY CŨNG THẺ ĐEN (Ảnh đế hôm nay cũng report rồi) Tác giả: Tây Tây Đặc 西西特 Thể loại: Tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, niên thượng, hiện đại Nguồn QT+Raw: Kho tàng Đam mỹ Fanfic Edit: Nhất Thanh Beta: Quả lê an tĩnh Bản edit với mục đích phi thương mại, không đảm bảo bám sát 100% so với bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem khỏi wp của chủ nhà! Tình trạng: Bản gốc 69 chương Bản edit: Đang tiến hành. /// Truyện được đăng tải tại hangthoso2910cuapp.wordpress.com và wattpad @Thanhthanh1108 ///

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: