Đẫm Máu | Teen fic (Chỉnh Sửa Lại)

Giới thiệu truyện:

Nana là người trong một gia đình lãnh huyết tới. Nàng xem nhẹ hướng chồng nhắc tới chuyện này. Khi Iemitsu nói rõ rằng hắn không mong đợi Tsuna gia nhập gia tộc, Nana đem cậu mang vào nàng gia đình.

Danh sách chương: