Đại tiểu thư xuyên qua làm nữ phụ

Đăng bởi: NguetHanBang

Cập nhật: 25-06-2018

Tag:#hạbăng#siêunhiên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại : xuyên không , nữ phụ , H , ... Lãnh Nguyệt Vy đại tiểu thư nhà họ Lãnh , vì lỡ * chê * truyện của mỗ tác giả nào đó mà đã bị xuyên vào làm nữ phụ trong đó , nhưng sau khi cô xuyên vào đã khiến mọi chuyện đã thay đổi , không còn theo trình tự như trước . _ Gia đình này tôi quyết phải bảo vệ , không ai được động đến nếu không thì đừng trách Lãnh Nguyệt Vy tôi độc ác !!! Nam chính thì sao chứ ?? Ta soái hơn các ngươi nga :3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: