Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ

Giới thiệu truyện:

Con đường sủng quan của Ngu Thư Hân từ thời điểm nàng trọng sinh trở về 10 năm trước, cách đại hôn gả vào Đông cung 2 tháng liền bắt đầu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: