強寵男妻_Cường Sủng Nam Thê

Giới thiệu truyện:

強寵男妻_Cường Sủng Nam Thê 赤腳下的路_ Xích Cước Hạ Đích Lộ Bản gốc: 64 chương [đã hoàn thành] Bản edit: đang tiến hành Trans & edit: Lão đại của bạn nhỏ -------- Cp: Thương Ngự Thượng× Hạ Trường Ninh Hào môn thế gia Tình hữu độc chung Cưới trước yêu sau -------- BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ MANG TÍNH CHẤT CÁ NHÂN! BẢN GỐC THUỘC VỀ TÁC GIẢ! CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU! XIN CẢM ƠN! ---- Lão đại của bạn nhỏ ----

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: