[Creepypasta OC] Tôi không hiểu nổi mình

Đăng bởi: StarNightCrazy

Cập nhật: 04-06-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ai đã mở cửa phòng tôi? Ai đã ăn bánh của tôi? Ai đã chơi game của tôi? Tôi... không biết... . . . . . . . . . Ai đã... làm điều đó với tôi...?

Danh sách chương: