[Countryhumans] -- Ngược dòng lịch sử.

Giới thiệu truyện:

- Yep lọt hố Countryhumans lâu rồi mà giờ mới có ý tưởng viết. - Cốt truyện xoay quanh Việt Nam và lịch sử dân tộc là chính. - Ship? Chưa chắc, nên đừng quá mong chờ. - Vốn lịch sử của mình không nhiều, nếu có sai sót xin thông cảm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: