[CONTRYHUMANS] -Tôi Xuyên Không Để Lập Harem?! -CHsVN -

Giới thiệu truyện:

Viết vì đam mê UwU)d Warning: VN's harem ~~~ Boy x Boy . Ảnh bìa ko thuộc quyền sở hữu của tg! Kỳ thị thì phắn dùm nhà này không tiếp những bạn ko cùng đẳng cấp :) Nhận gạch đá để xây chùa ..-

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: