Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)

Giới thiệu truyện:

Thể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, cơ giáp, HE Edit: Shuāng Yān, Not found, Hội những người bấn Cơ giáp khế ước nô đãi, Lac Tinh Xuyen, Bòn Bon Bón, Thiên Nam Tinh La Tiểu Lâu bất ngờ trùng sinh đến 4000 năm sau. một thời đại cơ giáp. Nhưng khi làm chiến sĩ cơ giáp thì cuộc sống của hắn lại rất gian nan. Khi không thích ứng được nữa hắn đã bị bắt kí một khế ước nô lệ. Nhìn nam nhân kia cường đại bá đạo, La Tiểu Lâu phi thường thức thời khuất phục...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: