Cô giáo Kim đừng tới đây!🔞 -Jensoo-

Giới thiệu truyện:

Sẽ thế nào khi một Playgirl Kim Jennie lại đi phải lòng học sinh của mình? "Cô...cô Kim đừng tới đây nha....em...em la lên đó!" "Cứ la....Để xem cái miệng của em có nhanh hơn tôi không!" "Cô....ưm....lưu manh....."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: