Chuyện ở C20-E95-F325

Giới thiệu truyện:

C20 thường là những đại đội trinh sát. Ghi chép của bác CCB quanvietnam - chiến sĩ trinh sát thuộc C20-E95-F325. Nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: