Chữ hận nguyện để trên đầu

Đăng bởi: GiaNhiDip

Cập nhật: 20-04-2020

Tag:#onepiece#zobin#zorobin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một đời tận tâm tận tình với hắn, vậy mà lại phải chịu sự thống khổ cùng cực... Nếu có kiếp sau, thề không thể khiến hắn thân bại danh liệt, tuyệt đối chết không xuôi lòng! Mình đã trở lại với một bộ truyện hoàn toàn mới, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn k thể quên được OTP này trong lòng, nên đã lên ý tưởng viết truyện này cho mọi người đọc thử và nhận xét cách văn của mình nhé! Ý tưởng truyện dựa trên tiểu thuyết "Thứ nữ hữu độc"

Danh sách chương: