Chiến tranh (North Korea x VietNam) 🇰🇵 X 🇻🇳

Giới thiệu truyện:

Trong tời kì chiến tranh lạnh khi bán đảo Triều Tiên (Hàn Quốc) bị chịa cắt Và Việt Nam là người duy ở bên cậu trong cuộc chiến tranh với em trai cậu

Danh sách chương: