| châu kha hạo vũ | hôm nay bắc kinh nhớ em chưa?

Giới thiệu truyện:

một fic nho nhỏ viết cho patrick x châu kha vũ vì bạn thân mình ship

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: