[CHAELISA]-You Had Me At Hello (Longfic Real Life)

Giới thiệu truyện:

"Nhìn cậu một lần, nhớ cậu một khắc. Thương cậu một chốc, chờ cậu một đời." ... Những tình tiết về sau trong fic do tác giả tự biên.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: