[Chaelice] Our Youth

Giới thiệu truyện:

"Cưới em không phải khó khăn... Giữ em bên cạnh mới là điều gian nan. " "Chị đợi em được không? Em muốn thực hiện ước mơ này." "Cứ làm những điều em muốn. Chị sẽ làm điều chị muốn." Tổng số chương: 40 + 3 ngoại truyện 14/5/19 31/1/21

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: