[BSD + KnY] Hổ "quỷ"

Giới thiệu truyện:

KHI Các nhân vật nhà BSD xuyên đến Kny, Atsushi bị nhầm thành quỷ. HÔ, ảnh bìa chỉ mang tính chất minh họa

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: