[BSD + KnY] Hổ "quỷ"

Đăng bởi: Chen_Yue_

Cập nhật: 16-04-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

KHI Các nhân vật nhà BSD xuyên đến Kny, Atsushi bị nhầm thành quỷ. HÔ, ảnh bìa chỉ mang tính chất minh họa

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: