[BJYX] Tôi đã yêu em hai kiếp |HE|

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 倒数 Tác giả: 长随。 Link: https://changsuilanan.lofter.com/post/30bbcdb6_1c862b122 Bìa: 橘宝爱你 2020 Trùng sinh về 2017 Cánh đồng hoa cải Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Ngược ngọt đan xen, hiện thực hướng, HE Tình trạng: Raw đã hoàn. Trans/Edit: Đã hoàn thành. 28/28 "Vương Nhất Bác, kiếp sau anh vẫn muốn gặp em." "Em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt, lần này sẽ không để anh chịu tổn thương nữa." --- Hoàn chính văn 17/10/2020

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: