|BJYX| TIÊU HỒN

Đăng bởi: QuangDiBua

Cập nhật: 17-10-2020

Tag:#bacchien


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ngày Viết:30/5/2020. Ngày hoàn thành:Chưa xác định. Thể loại: Niên hạ, ma mị, ngọt, HE hay BE là tùy cảm nhận của mỗi người. CHÚ Ý: TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ DO TÁC GIẢ NGHĨ RA, HOÀN TOÀN KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. Thuộc tính: Trầm ổn ôn nhu công× Ấm áp đáng yêu thụ. Cp: BJYX (Vương Nhất Bác×Tiêu Chiến) Tác giả: An An Tình trạng: Tác giả đang lết :)))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: