(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘ

Giới thiệu truyện:

Kiếp thứ nhất, dung nhan héo tàn Kiếp thứ hai, bệnh tật quấn thân Kiếp thứ ba, âm dương cách biệt Kiếp thứ tư, cầu mà không được Kiếp thứ năm, thương mà phải xa Kiếp thứ sáu, oan gia tương hội Kiếp thứ 7, không thể yêu "Vãn Hành thần quân và Thương Ngọc thần quân đời đời kiếp kiếp không thể chung đường. Mệnh cách định đoạt" Lạnh lùng, ôn nhu công x Phúc hắc, dụ thụ; cường cường; ngược luyến tàn tâm, HE Nv chính: Tiêu Chiến - Vãn Hành thần quân x Vương Nhất Bác - Thương Ngọc thần quân Thể loại: Huyền huyễn 🚫Cấm reup🚫

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: