[BHTT - Xuyên - NP] [Tự Viết] Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Hoàng Ngư Huệ/皇渔惠 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: NP 1x3p, xuyên không, cung đình tranh đấu, mất quyền lực lịch sử, một chút hài hước, ngược thân ngược tâm... Diễn viên: Tề Tiểu Khả, Lý Phật Kim, Lý Huệ, Lý Ngọc Oanh Phụ diễn: Tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện "Ngươi là ai?." "Ta chính là ngươi." "Vì sao đưa ta về nơi này?." "Ở thế giới này còn một người mà ta muốn bảo vệ!." "Vậy thì với ta có liên hệ gì?." "Bởi vì ngươi, sẽ thay đổi số mệnh của nàng."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: