[BHTT - Tự viết] Uy Bức Ước Thúc [Chiếm Giữ Yêu Thương]

Giới thiệu truyện:

Tên truyện : Uy Bức Ước Thúc ( Chiếm Giữ Yêu Thương ) 威逼 & 約束 [ Ép buộc và ràng buộc ] Au : Tô Uyên Tình trạng : Đã Hoàn Thành . Thể loại : Tự viết, BH, phi lịch sử, xuyên hiện đại, Cường thủ hào đoạt, kiếm hiệp, ngược tâm ngược thân, tiểu tam. HE Nhân vật : Sát Tinh Vệ × Nhược Y Ôn nhu Công - Thâm tình Thụ Phụ : Tôn Đồng , Lã Tần Uy *** TRUYỆN CÓ YẾU TỐ NGƯỢC THÂN CÂN NHẮC KHI ĐỌC NHA MỌI NGƯỜI . "Không chỉ là máu, nếu tất cả mọi thứ trên đời ngươi không thích, ta sẽ tuyệt đối không đụng vào. Nếu trong thiên hạ ngươi hận tất cả, ta sẽ tiêu diệt thiên hạ. Nếu ngươi chết, Nhược Y ta nguyện chết chung. Chỉ là ngươi, mọi thứ ta đều có thể ." -- Truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ 💙 -- Vui lòng không mang truyện đi nơi khác 💚

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: