[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Hỏa Sư Thể loại: bách hợp, hiện đại, H, HE. Couple chính: Ưng Tôn Chi x Tông Mặc Hy Couple phụ: Hứa Niên Khâm x Niêm Tư P/s: Đây là truyện bách hợp(nhắc lại n lần) - Đem truyện đi đâu nhớ báo không sẽ xóa truyện. Bản truyện chính ở wattpad, ở chỗ nào khác chính là ăn cắp. Ăn cắp thì liều hồn tui ớ ( ಠ ಠ )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: