[BHTT - QT] Xuyên Thành Thế Thân Đỉnh Lưu Của Tổng Tài - Thất Thương Tế

Đăng bởi: NgnPhmThThy

Cập nhật: 21-08-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Xuyên thành thế thân đỉnh lưu của tổng tài Tác giả: Thất Thương Tế Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Tag: Hào môn thế gia Giới giải trí Nữ xứng Xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỷ Du; Mạnh Nhẫn Đông┃ vai phụ: Cất chứa một chút ta bái ~ ┃ cái khác: Yêu ta liền xong việc nhi Tổng download số: 0 phi v chương chương đều điểm đánh số: 21206 tổng số bình luận: 12104 số lần bị cất chứa cho đến nay: 14715 số lần nhận dinh dưỡng dịch: 16929 văn chương tích phân: 309,675,456 (15/09/2020)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: