[BHTT] [QT] Ta Du Hồn Tiểu Thư - Thỉnh Quân Mạc Tiếu

Đăng bởi: RubyRuan_69

Cập nhật: 03-07-2020

Tag:#ttbh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Ta du hồn tiểu thư Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu Tổng download số: 0 phi V chương tổng điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2601 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 3217 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 4025 Văn chương tích phân: 120,779,360 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: 【 kết thúc thỉnh giết 】 Tiến độ truyện: Đã hoàn thành Số lượng từ toàn truyện: 280310 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Linh dị thần quái Đô thị tình duyên Yêu sâu sắc Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lãng Tinh Thần, Tô Mạt Mạt ┃ vai phụ: Tô phụ, Tô mẫu, Hách Giải Phóng, Mục Dung, Tô Tứ Phương ┃ cái khác:

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: