[BHTT] [QT] Chung Sơn Hữu Phỉ - Cam Nhược Lễ

Đăng bởi: RubyRuan_69

Cập nhật: 21-11-2019

Tag:#ttbh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Chung Sơn hữu phỉ Tác giả: Cam Nhược Lễ Tổng download số: 6 phi V chương tổng điểm đánh số:216090 Tổng số bình luận:3569 Số lần bị cất chứa cho đến nay:3842 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:6927 Văn chương tích phân: 125,145,168 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tiên hiệp Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Không thuộc hệ liệt nào Tiến độ truyện: Đã hoàn thành Số lượng từ toàn truyện: 900870 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Cường cường Linh dị thần quái Tiên hiệp tu chân Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chung Minh Chúc, Trường Ly ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: