[BHTT - EDIT HOÀN] [HĐ] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: