[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Hiện đại thiên

Giới thiệu truyện:

Phần hiện đại của Cung Khuynh bản cổ đại Tác phẩm: Cung Khuynh phần hiện đại Tác giả: Minh Dã Editor: Bách Linh Hình và thiết kế bìa: Nguyên Trần Đã được sự đồng thuận của chính tác giả cho phép dịch qua tiếng Việt, xin miễn mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của editor. Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Hai người "công" lẫn nhau - Hỗ công, không phân công thụ Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Hệ liệt Cung Khuynh, trường thiên (truyện dài) Tiến độ truyện: Đang viết Số lượng từ toàn truyện: Chưa rõ Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: