[BHTT - EDIT] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên

Giới thiệu truyện:

•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên •Editor: _scallion_ •Tích phân: 175,221,744 •Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại •Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn nam trang, song trọng sinh, HE •Nhân vật chính: Lục Khải Phái × Kỳ Dương công chúa •Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/ta-cong-chua-trong-sinh-XZ37glS4CAqvNhG7 (đã được sự cho phép của converter)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: