BHTT/ĐN/Naruto - Naruto chi lang khuyển

Giới thiệu truyện:

Nguồn : wikidich Tác giả Miêu Khiếu Đích Sư Tử Lang tràn ngập dã tính quần cư tính chú trọng đồng bạn tộc đàn đối mặt địch nhân nghĩa vô phản cố Khuyển trung thành Đối đãi địch nhân, nàng giống như lang giống nhau giảo hoạt hung tàn Đối đãi người nhà, nàng giống như khuyển giống nhau trung thành bao dung Đối đãi ái nhân.... Hảo đi, nàng chính là một trung khuyển

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: