[BHTT - Đang Beta] Chính là tiểu bạch kiểm - Bằng Y Úy Ngã

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Chính là tiểu bạch kiểm Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Hệ liệt Tiểu bạch quyển 1 Truyện được đăng song song trên bachgiatrang.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: