Báo Cáo Trưởng Quan: Phu Nhân Đang Bắt Quỷ - Nhiễm Tiểu Thê

Đăng bởi: KhaChiThuc

Cập nhật: 16-07-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Quyển 1 ở hiện đại Quyển 2 ở cổ đại Quyển 3 về hiện đại, tác giả đang viết Như tiêu đề phần lớn nội dung trong truyện là về bắt quỷ. Nam chính siêu sạch, siêu sủng, siêu siêu thâm tình. Quyển 2 mở đầu có cẩu huyết nhưng đó không phải kiếp trước của nam chính.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: