bangtanpink ✧ mysterious world

Giới thiệu truyện:

một thế giới mới, một nhóm bạn xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau, họ đã cùng nhau thay đổi thế giới họ đang sống. *** couple: Taennie - Jinsoo - Minrose - Lizkook *truyện có nội dung không có thực và hư cấu*

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: