[ Băng Tuyết Kỳ Duyên ] - Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài [ Cover ]

Giới thiệu truyện:

Fic gốc : [BH]- Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài Tác giả : Cửu Cửu Hoà [CP] Tiện manh trì độn-Số học lão sư x Ngạo kiều khó tính-Ngữ văn lão sư. Nội dung: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, ngọt văn, 1v1, HE. Cp chính: Hứa Giai Kỳ x Khổng Tuyết Nhi Cp phụ: Đới Yến Ny x Tống Hân Nhiễm ---------------------- "Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC Gặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG" -------------------------

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: