BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI (HE)

Giới thiệu truyện:

[VKOOK] BẠN CÙNG BÀN NĂM MƯỜI BẢY TUỔI (HE) - Author : Nghiễm Ninh - Thể loại : Đam mỹ ( Nhất thụ nhất công ) - Nhân vật : Kim Tại Hưởng ( Băng sơn, muộn tao , cuồng quyến công ), Tuấn Chung Quốc ( Lưu manh , mặt dày ,dương quang thụ) và một số bánh bèo ,nhân vật làm màu khác - Couple gốc : Lận Ngôn x Nhược Hoành ( Đợi tôi với bạn cùng bàn - Nghiễm Ninh)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: